Re-integratie 1ste spoor

Heeft u momenteel een medewerker in dienst die ziek is? En heeft u behoefte aan ondersteuning tijdens het re-integreren? Volgens de Wet verbetering poortwachter bent u verplicht om een 1ste spoortraject in te zetten. In de meeste gevallen heeft het een positieve werking als iemand van buitenaf deze begeleiding op zich neemt.

Het doel van een 1ste spoortraject is een passende functie vinden voor uw medewerker binnen uw organisatie. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende facetten, zoals de kennis & kunde van de medewerker. Maar ook wordt er gekeken naar de situatie die zich voor doet binnen uw organisatie in combinatie met uw medewerker.

Onze werkwijze bij 1ste spoor re-integratie

Bij goedkeuring van uw medewerk(st)er zullen wij telefonisch contact met hem of haar opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen. Na inventarisatie van de geschetste achtergrondsituatie die tot ‘uitval’ heeft geleid, motiveren we hem/haar mee te werken aan een door ons bureau ontwikkelde loopbaancheck. Omdat wij ons als intermediair focussen op het vinden van de oorzaak, kunnen we ook veel vlotter een oplossing vinden.

Tijdens de consulten zetten we (indien nodig) empowerment in. Dit is een intensieve kortdurende interventie om het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van uw medewerker weer op te vijzelen.

Het uiteindelijke doel is de eigen situatie, de balans en het bewustzijn van de medewerker weer goed op de rails te krijgen. Daarnaast om helder te krijgen welke keuzes/stappen moeten worden ondernomen om een definitieve oplossing te bereiken en terugval in verzuim te voorkomen.

Als dat nodig is maken we een selectie voor een passend beroep. Wij hebben op dit moment al 67 beroepen geselecteerd die mogelijk geschikt zijn voor voormalig onderwijs- en zorgpersoneel. De kans dat hier een geschikt beroep tussen zit, is meer dan reëel.

En het allerbelangrijkste; wij gaan op zoek naar een oplossing die voor alle partijen een positieve invloed heeft!

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier, of vraag een kosteloos advies aan.