Er is en komt een nijpend tekort aan leerkrachten/docenten. Er wordt op dit moment bijvoorbeeld al € 10.000,00 geboden voor wiskunde docenten.  De roep binnen het onderwijs gaat al jaren uit naar het verkleinen van klassen.  En dat is zeker een noodzaak, omdat sinds een aantal jaren ook leerlingen die meer (specifieke) aandacht nodig hebben in de klassen instromen en niet meer naar speciale scholen gaan.

Kleinere klassen en beter salaris

De politiek lijkt de komende regeerperiode akkoord te gaan met een verhoogde investering in het onderwijs. De bedoeling is het beroep van leerkracht/docent weer aantrekkelijk(er) maken. Het doel zal met name zijn; kleinere klassen en een betere salariëring.

Maar de vraag luidt nu:

Hoe vang je op korte termijn de grote uitstroom van de oudere (bijna pensioengerechtigde) leerkrachten/docenten (babyboomers) op?

Wat denkt u, als leerkracht/docent zijnde, dat de oplossing zal bieden op bovenstaande vraag? Plaats uw reactie onder dit artikel en discussieer mee!