Onze cliënt meldde zich met de vraag of wij een loopbaancheck voor hem wilden uitvoeren. Tijdens de testbespreking bleek sprake van een zeer laag zelfbeeld. En tijdens de coachsessies bleek het lage zelfvertrouwen het gevolg van nare situaties en ervaringen uit zijn kinderjaren.

Het pesten op de lagere school maakte daar deel van uit en hij werd in de aanpak daarvan onvoldoende door zijn ouders ondersteund. Het pesten leek het gevolg van een op latere leeftijd bij hem geconstateerd autistisch gedragspatroon. Hij had moeite om zich te uiten, had moeite met communiceren, had geen vrienden, hield zich liever afzijdig van spelletjes en was het liefst bezig met zijn eigen dingen.

Meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld

Tijdens de coaching sessies gaf hij aan dat hij naarmate hij ouder werd steeds meer zicht kreeg hoe andere mensen hem zagen en ervoeren. Hij vertelde ons dat hij er alles aan deed om toe te werken naar een meer als menselijk normaal gewaardeerd gedrag.

We hebben bij hem eerst een Talenten en Competentie onderzoek ingezet, naast een Persoonstypetest en een IJkpuntenanalyse. Zo kregen we een helder beeld over zijn mogelijkheden, voorkeuren en interesses. Daarna hebben we hem met behulp van een door ons ontwikkeld instrument gerichte coaching aangeboden. En hiermee werd de weg naar een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen ingezet.

De toekomst lacht hem weer toe

Tijdens de consulten die we aanboden bleek dat hij in verhouding tot zijn leeftijd en HBO achtergrond veel te laag was ingeschaald voor het ICT-werk waarvoor hij was aangenomen. Wij bespraken met hem hoe hij een gesprek met zijn leidinggevende aan kon gaan en oefenden dat. Omdat daarmee geen resultaat werd geboekt bereidden wij onze cliënt voor op sollicitaties door met hem een stevig CV te ontwikkelen en hem een steekhoudende persoonlijke pitch in zich te laten opnemen. Hij solliciteerde op ander werk elders en werd vrij snel aangenomen. Zijn salaris ging per direct met € 500,- omhoog.

Uiteindelijk kwam hij bij ons met een fles wijn om ons te bedanken voor onze inzet. Dat heeft ons veel plezier gedaan. Maar het allermooiste is toch wel te weten dat je iemand hebt kunnen helpen de toekomst met meer zelfvertrouwen tegemoet te zien. Dat maakt ons werk nu juist zo mooi!

Casus over dhr. J. te Z. juni 2017

Zit uw lage zelfbeeld u weleens in de weg? Laat ons u helpen stevig(er) in uw schoenen te staan!  Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op en vraag een gratis consult aan.