In deze casus behandelen we een voorbeeld van derde spoor re-integratie. Omdat privacy hoog bij ons in het vaandel staat blijven zowel onze opdrachtgever als de medewerksters anoniem.

Een voorbeeld van een derde spoor re-integratie aanpak

Met een werkgever spraken we af, dat wij twee medewerkers mochten benaderen met de vraag of zij geholpen wilden worden met het vinden van passend werk. Beide medewerkers verkeerden op dat moment in een WW situatie. De ene medewerker had nog maar recht op 5 maanden WW uitkering en de ander nog 8 maanden. Omdat zij zeer gebaat zouden zijn met hulp, boden wij hen een derde spoor re-integratie aanpak aan. En dat heeft geloond!

De cijfers

Vergeleken met het eerdere inkomen dat deze medewerkers verdienden, hadden zij tijdens de WW periode al fors op het inkomen ingeleverd. De hoogte van een WW-uitkering wordt bepaald aan de hand van het laatstverdiende sv-loon (sociale verzekeringsloon). Dit is het totale loon waarover belastingen en sociale premies zijn betaald. Met het sv-loon wordt het dagloon berekend en met het dagloon wordt het WW-maandloon vastgesteld.

Het UWV betaalt de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van het laatst verdiende sv-loon. Bij de berekening van het maximale dagloon gaat het UWV uit van 261 werkdagen per jaar. En op dit moment geldt een maximaal dagloon van € 205,77 bruto per maand.

Omdat beide medewerkers al enige tijd in de WW verkeren was hun inkomen fors genivelleerd:

  • De ene medewerker verdiende voorheen € 5.600,- inclusief 8% vakantietoeslag, waardoor maximaal dagloon van € 5.600,- : 21,75 = € 257,47 bruto gold. Omdat dit meer was dan het maximaal door het UWV gestelde dagloon, werd dat naar beneden bijgesteld tot het maximum van € 205,77. De WW uitkering was derhalve als volgt berekend: 70% x € 205,77 x 21,75 = € 3.132,85 bruto inclusief vakantietoeslag (€ 2.900,79 bruto exclusief vakantietoeslag).
  • De andere medewerker verdiende voorheen € 3.800,- + € 304,- vakantietoeslag, waardoor een maximaal dagloon van € 4.104 : 21,75 = € 188,69 bruto per maand gold inclusief vakantietoeslag. De WW uitkering werd daarom 70% x € 188,69 x 21,75 = € 2.872,81 bruto per maand inclusief vakantietoeslag (€ 2.660,- bruto exclusief vakantietoeslag).

De 2e medewerker was tevens de hoofdkostwinner van zijn jonge gezin. Als er niet voor het einde van de WW periode inkomen werd gevonden, dreigde een terugval in de bijstand. Hierdoor zouden er problemen voor het jeugdige gezin en de aflossing van de hypotheek ontstaan.

Onze derde spoor re-integratie begeleiding

We hebben eerst zo snel mogelijk passende beroepen en beroepssectoren geselecteerd voor deze medewerkers. Daarvoor hebben we enkele gerichte testen ingezet en consulten aangeboden waarin we de uitkomsten valideerden. Nadat beider cv’s waren gescreend en verbeterd, hebben we deze medewerkers bekend gemaakt met de door ons toegepaste vacature zoekmachine. Vervolgens hebben zij onze training “Werk vind je met netwerken” (netwerken = net werken) gevolgd. Ook is bij hen huis hun LinkedIn en Facebook profiel door een Social media deskundige ge-update. Nu waren beide medewerkers klaar om vol vertrouwen de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden.

Wij zijn vanuit onze coachrol stevig aan de slag gegaan met het zoeken naar passende mogelijkheden, het stimuleren van uit te voeren netwerk gesprekken en creatieve parttime rollen als onderdeel van een weekvulling. Ook zijn wij gaan zoeken naar mogelijkheden in ons eigen netwerk, hebben wij de medewerkers opgevangen bij teleurstelling door tegenvallende acties, en ga zo maar door.

Trots op maar vooral blij met een positieve uitkomst

Met recht zijn wij trots op deze twee medewerkers en hun doorzettingsvermogen! Beide hebben zich actief ingezet om optimaal te profiteren van onze 3e spoor re-integratie aanpak. En met resultaat:

De eerste medewerker vond zelf al vrij snel weer een parttime baan. Daarnaast bouwde hij zijn eigen zzp-bedrijf enthousiast uit.

De tweede medewerker wist op het moment dat de WW wegviel net op tijd een financieel krap inkomen te genereren (bestaande uit wel 3 baantjes en uit een uitgebouwde hobby). Met name over deze medewerker zaten wij zelf gedurende de begeleiding wel erg in de rats. Hij had immers een jong gezin te onderhouden. We waren dan ook enorm opgelucht toen dit resultaat werd behaald.

Voor de werkgever (die eigen risicodrager is) waren de WW uitkeringen begrijpelijkerwijs ook een forse last. Zij werden immers voor deze kosten door het UWV aangeslagen. Een ware win-winsituatie dus 🙂

Bent u bijna aan het eind van uw WW periode en kunt u ook wel wat hulp gebruiken? Of wilt u een medewerker derde spoor re-integratie begeleiding bieden? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder!