Er is een tijdelijke subsidie voor ontwikkeladvies opengesteld, waar u als vijfenveertigplusser misschien wel gebruik van mag maken. Op 26 maart 2018 is namelijk de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers (TSOV) van start gegaan. Re-Integratie Onderwijs & Zorg is één van de deelnemende loopbaanadviseurs, en kan u een dergelijk traject aanbieden. Bent u vijfenveertigplusser? Lees dan vooral verder!

Waarom deze subsidieregeling?

Om vijfenveertigplussers een beter perspectief op de arbeidsmarkt te bieden, heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de subsidieregeling TSOV opengesteld.

Werkenden van 45 jaar of ouder, kunnen zich met hulp van een loopbaanadviseur aanmelden voor een ontwikkeladvies. Dit persoonlijke loopbaanadvies helpt vijfenveertigplussers een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt te krijgen. Het is een tijdelijke subsidie en onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Voor wie is de subsidie voor ontwikkeladvies bedoeld?

De TSOV is speciaal bedoeld voor werknemers, ambtenaren of zzp’ers van 45 jaar of ouder. Een voorwaarde is dat men gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is. U kunt geen aanspraak maken op de subsidie als u werkloos bent, uw werk wegens ziekte niet meer kunt uitvoeren of als voor u een ontslag- of reorganisatieregeling van kracht is.

Daarnaast moet u werkzaam zijn in één van de speciaal hiervoor geselecteerde beroepssectoren (maar niet in de sector Zorg & Welzijn of de sector Rijk). Het gaat dan om:

  • secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • cateringmedewerkers;
  • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • schoonmakers;
  • werkenden in het primair onderwijs;
  • werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs’;
  • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Wat heb ik hier nu precies aan?

Het kan zijn dat u op het moment binnen uw huidige baan helemaal op uw plek zit, en dat u niet anders zou willen. Maar u wordt ouder en de meeste ontwikkelingen gaan tegenwoordig sneller dan ooit. Hoe zal uw werk er over 10 jaar uitzien? Kunt u het in uw huidige baan uithouden tot u met pensioen kan? En, blijft het dan nog wel leuk of zou u op termijn misschien iets anders willen doen? Maar wat zou u dan willen doen en hoe kunt u dat bereiken?

Met de subsidie voor ontwikkeladvies kunt u samen met een professionele loopbaanadviseur het antwoord gaan zoeken op deze, en meer, vragen. In een veilige omgeving en zonder verplichtingen. Samen maakt u een plan voor de toekomst, persoonlijk en op u individueel afgestemd. En dat in alle privacy: uw werkgever wordt niet geïnformeerd over uw deelname en de resultaten. U krijgt een helder beeld van wat u wilt, van uw kunnen, en hoe u al werkend uw pensioenleeftijd kan bereiken.

bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Download voor meer informatie de brochure “Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers”.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen u graag verder!