Van alleen maar achterover zitten en afwachten, hoef je doorgaans niet veel te verwachten. Geluk komt voor verreweg de meeste mensen in het leven niet zomaar aangewaaid. Zoals met bijna alles moet je ervoor werken, soms zelfs vechten. Maar dan kan het resultaat ook oogverblindend mooi zijn!

Wat is geluk?

Er zijn voldoende definities van geluk. Maar wat voor jou écht geluk is, dat bepaal jij helemaal zelf. Misschien ligt jouw geluk in materiele rijkdom en bezittingen. Of misschien zit het hem in gezondheid, voor jezelf en de mensen om je heen. Of je droomt van een kluizenaarsbestaan ergens in een houten hutje in de bossen. Geluk is misschien wel het meest persoonlijke in je leven. Jij bent namelijk de enige die kan bepalen wat geluk voor jou is.

Prof. dr. Hans M. Becker

Een tijdje geleden was ik aanwezig bij een inspirerend symposium van Afterworknet (www.afterworknet.nl). Daar mocht ik genieten van de lezing “Creëer geluk” van Prof. Dr. Hans M. Becker:

Zijn uiterst boeiend betoog begon met de vraag of we de baas zijn over eigen leven in een verzorgingstehuis/verpleeghuis. Zijn antwoord is nee, want anderen gaan de baas spelen over jouw leven. Maar hoe kan het dan wel? Hans gaf hierop zijn visie en de vertaling hiervan in 4 kernwaarden: eigen regie, de ja-cultuur, use it or lose it en de extended family-aanpak.

De nadruk moet volgens hem liggen op dingen die we nog wel kunnen, met een positieve grondhouding en sfeer, en met de nadruk op de leuke dingen (eigen regie). In “Ja” termen denken in plaats van in een “nee”. Vaak zijn we geneigd vanuit overtuiging, gewoonte of vanuit dogma’s “nee” te denken en te zeggen waar vaak een “Ja” best zou kunnen en een positief effect kan doen ontstaan (ja-cultuur). Bewoners zelf dingen laten doen in plaats van alles voor hen te doen (use it or lose it). Dingen zelf doen geeft eigen waarde en houd je overgebleven fractie overeind of brengt deze zelfs terug. Zorg voor een specifieke vorm van menselijke interactie met alle belangengroepen (extended family). Het gaat hier niet alleen om open en eerlijke communicatie tussen de cliënt en de medewerkers. Ook de interactie met de familie, vrijwilligers, leveranciers en mensen van buiten dragen hier aan bij. Als je vraag gestuurd wilt werken moet je ook de familie vragen waar zij behoefte aan hebben. De cliënt is namelijk tevreden als de familie langskomt, dat vinden zij vaak het allerbelangrijkst en ook hier geldt de ja-cultuur. Dat wil zeggen altijd met JA beginnen, denken in mogelijkheden en stimuleren van creativiteit.

(bron: Afterworknet)

Geluk heb je voor een deel zelf in de hand

Geluk heeft niet alleen te maken met je wensen, waar je heen wilt, of wat je wilt bereiken. Maar vooral ook met hoe jij in jouw leven staat, hoe jij situaties en wensen benadert, én wat je bereid bent te doen om gelukkig te worden volgens jouw maatstaven.

Natuurlijk zijn er in ieders leven periodes waarin gebeurtenissen voorvallen die even je gevoel van geluk verstoren. Een gemis, zoals overlijden of afscheid, heb je niet zelf in de hand en dat hoort bij het leven. Maar veel geluk valt wel te creëren. Stel jezelf eens twee belangrijke vragen:

  1. Wat is geluk nu precies voor mij?
  2. Hoe kan ik dit ‘geluk’ bereiken?

Zoals gezegd, ‘geluk’ is voor iedereen anders. En onthoud, het komt niet aangewaaid. Je kunt dus wel denken dat iets je gelukkig gaat maken, maar als je niet bereid of in staat bent de weg daarnaartoe af te leggen word je er alleen maar ongelukkig van. Naast dromen, heeft geluk dus ook te maken met realiteit. En met hoe jij in het leven staat. Je kunt bijvoorbeeld als voetballer je enkel breken, en nooit meer kunnen of mogen spelen. Dat is heel zwaar en zal je zeker even ongelukkig maken. Maar hoe jij omgaat met die verloren droom, én hoe je verder gaat, bepaalt of je na de breuk ook weer geluk zult vinden.

Wil jij jouw loopbaan in eigen hand nemen? En zo je eigen werkgeluk creëren? Wij kunnen je helpen! Samen bepalen we waar je nu staat, waar je heen wilt/kunt en hoe je dat kunt bereiken. Met als resultaat een baan waar jij geluk en energie uit put! Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op.