“Kuthoer!” En dat moet je dan keer op keer weer aanhoren. Dat moet je slikken, als docent zijnde. Zo lijkt het althans. Want als je het niet ‘slikt’ kan jouw loopbaan weleens op de tocht komen te staan.

Eindelijk komt dit onderwerp dan toch eens in de krant. De wijze waarop onderwijsassistent Gerrit Keeman door de directie van het Kennemer College werd weggestuurd, nadat een leerling naar hem toe fout gedrag had vertoond en de ouders van het kind daarover bij de directie hun beklag hadden gedaan, staat namelijk niet op zichzelf. We horen in onze onderwijs re-integratiepraktijk veel over dit soort situaties van leerkrachten/docenten. Het leidt vaak tot ziekteverzuim of zelfs vertrek van leerkrachten, terwijl er zo’n behoefte is aan deze mensen.

Niet de eerste keer

In mijn eigen kring werd een docent stelselmatig uitgescholden voor ‘kuthoer’. Na de zoveelste scheldkanonnade stuurde deze het kind dan ook de klas uit. De ouders reclameerden en de docent werd bij de rector op het matje geroepen. De uitkomst? Het kind mocht weer gewoon de klas in en de docent mocht aan de betreffende klas geen les meer geven en kreeg een andere klas toebedeeld.
Enkele maanden later overkwam een Franse collega hetzelfde. Het betreffende kind werd toen 3 maanden geschorst en mocht daarna weer terugkeren. De docent werd toen niet de klas uitgezet.

Het beeld, dat leerkrachten door leerlingen respectloos worden behandeld en onvoldoende worden ‘gedekt’ door een directie baart ons (en wellicht u) zorgen. Natuurlijk verdienen wij met het ontstane ziekteverzuim en/of vertrek van leerkrachten onze boterham. Maar wij zijn dit bureau gestart om docenten die uitvallen juist te helpen bij een stevigere terugkeer of een andere passende baan als het echt niet anders kan.

Wat is nu echt belangrijk?

Bij de huidige krapte op de markt van leerkrachten zou je juist mogen verwachten, dat er wat beter met leerkrachten wordt omgesprongen. Daarnaast willen ouders toch juist graag hun kind op een school waar een acceptabele vorm van orde en structuur heerst en normaal lesgegeven wordt? Niemand heeft er uiteindelijk wat aan, de huidige manier van ‘omgang’ met dit probleem.
Leerlingen krijgen immers een verkeerd beeld hoe ze om moeten gaan met volwassenen en volwassenen worden in de steek gelaten, gewoonweg omdat ze uiteindelijk een grens moeten stellen in hetgeen als maximaal acceptabel wordt bevonden. Ook daaraan zijn grenzen verbonden, maar reken maar dat leerkrachtien die heus wel kennen.

Het kan ook anders

Er is ons een school bekend waar bij wangedrag van een leerling een gele kaart wordt uitgereikt. Wanneer de leerling binnen een gestelde tijd nogmaals een gele kaart ontvangt, dan wordt er een gesprek met de ouders geregeld en afspraken ‘hoe nu verder’ gemaakt. Deze school heeft door deze gestructureerdheid elk jaar een enorme aanwas van leerlingen. Juist omdat ouders graag een helder beleid zien.

Deze reeks wordt vervolgd met:

  • Mogelijke redenen om het belang van leerlingen voor te laten gaan?
  • Wat kunnen we er voor positiefs tegenover zetten?

Wij kennen de verhalen, wij zien het regelmatig gebeuren. Heb jij het moeilijk als leerkracht, of sta je misschien zelfs op het punt om het op te geven? Onze ervaringen kunnen je helpen. Neem gerust eens contact op.