In onze praktijk begeleiden we veelal cliënten die vanwege een aantal veelvoorkomende oorzaken langdurig in het ziekteverzuim zijn beland.

Voor de werkgever betekent zo’n situatie het maximaal 2 jaar missen van de inzet van de betreffende werknemer met als gevolg werkdruk toename voor een collega en een forse kostenpost.
Voor de werknemer betekent dit in het 2e jaar een vermindering van inkomen, het gevoel van er niet meer bij horen en onzekerheid over de toekomst.

We hebben onze gedachten eens laten gaan over de aard van het ontstaan van ziekte-uitval in onze praktijk en willen dit graag met je delen.

Enkele valkuilen en mogelijke oplossingsrichtingen uit de praktijk

1. Een niet meer passende baan

Naar onze mening behoort een baan je plezier, een grote mate van energie en bevrediging te bieden in hetgeen je ‘doet, maakt, adviseert of dient’. Is dat niet het geval, dan kun je op een baan ‘leeglopen’. Je ervaart dan waarschijnlijk als je thuiskomt, dat je je uitgeblust voelt, je geen puf meer hebt om iets te gaan doen. Voel je geen goede ‘fit’ meer met je baan en heb je het gevoel dat je energie weglekt, dan wordt het tijd voor actie. Een niet meer passende baan blijkt regelmatig één van de oorzaken van ziekteverzuim.

Oplossingsrichting 1: Ga tijdig solliciteren
De keuze wordt vaak vooruitgeschoven vanwege onzekerheid die dit met zich mee kan brengen, of doordat je weer gaat starten met een proeftijd en een tijdelijk contract. Dat is begrijpelijk. Maar blijven ‘hangen’ in een niet passende baan zal vroeg of laat tot ziekteverzuim leiden en daar zijn zowel jij als je werkgever niet bij gebaat.

Oplossingsrichting 2: Bespreek de situatie met je werkgever
Geef aan dat je bang bent dat je je werk niet lang meer volhoudt en dat je ziekte-uitval wilt voorkomen. Dat uitval voor beiden een ongewenste situatie is, dus het wellicht beter is om met een beroepskeuzeonderzoek te achterhalen wat een meer passende loopbaanrichting is. Vaak blijkt een werkgever bereid hieraan mee te betalen, omdat de kosten voor ziekteverzuim enorm kunnen oplopen. En als dat niet het geval is en je de kosten zelf betaalt, dan kun je deze voor de belastingaangifte opvoeren als aftrekpost.

2. In de routinemodus ondoordacht of onbewust je ‘ding’ doen

Als je werkt loop je kans dat er na verloop van tijd een mate van gewenning en routine insluipt. Enerzijds kan dat een prettige vorm van gemak opleveren. Anderzijds kan het ook zo zijn, dat je niet meer bewust bezig bent met hetgeen je doet en dat daardoor een mate van saaiheid en een gebrek aan uitdaging binnensluipt. Hierdoor kun je uitgeblust raken.

Vaak is sprake, zo merken wij, van angst voor de gevolgen van verandering en wordt er daarom geen actie ondernomen. Bij een nieuwe werkgever begin je immers vaak weer met een proeftijd en een tijdelijk contract. Er kan onzekerheid ontstaan of het nieuwe werk je wel bevalt of dat de werkgever dat niet zo vindt.

Oplossingsrichting: Realiseer je dan dat;

  • een selectiecommissie die je aanneemt ook verantwoordelijk is voor de keuze en of je voldoende kans van slagen hebt,
  • dat aan ‘ongelukkig of gelukkig zijn’ in je werk ook een prijskaartje hangt.

Een promotie of overstap naar een andere baan brengt vaak weer nieuwe uitdaging, hernieuwde energie en een goede boost aan je zelfvertrouwen met zich mee.

3. Onzekerheid

Onzekerheid kan een negatieve impact hebben op je ontwikkeling en je gezondheid. In onze praktijk ontmoeten we regelmatig cliënten waarbij sprake is van een behoorlijke mate van onzekerheid. Vragen we door, dan ervaren wij, dat onzekerheid veelal is opgelopen in de beginjaren van het leven. Voorbeelden te over; van een fors gebrek aan aandacht of positieve waardering tot onveilige situaties in de beginjaren door geweld of agressie in het gezin.

De vraag is hoe iemand zijn/haar onzekerheid kan aanpakken, kan doen verminderen. Gevoelens van onzekerheid kunnen immers zeer vervelende consequenties hebben, zoals altijd maar de kat uit de boom kijken, teveel nadenken, te voorzichtig zijn, teveel conformeren met andermans ideeën of meningen, overdreven bescheidenheid of anderen willen ‘pleasen’.

Oplossingsrichting: Er zijn zeker mogelijkheden om van onzekerheid af te komen
Maar dat kost tijd. De eerste stap is naar jezelf toe te erkennen dat je je vaak onzeker voelt, dan het herkennen van momenten waarop je dat voelt en je afvragen wat dat met je doet en waarom.

Onzekerheid zien wij als een patroon, ontstaan door één of meer traumatische ervaringen na je geboorte. Je bent immers niet met onzekerheid geboren. Je liep tegen iets aan waardoor je je bent gaan wapenen, bijvoorbeeld door je voorzichtig te gaan gedragen. Te grote voorzichtigheid kan leiden tot angst, zoals angst om te falen. Deze angst kan verstikkend worden, plezier in je werk of in je loopbaanontwikkeling remmen en leiden tot uitval.

Wij zijn van mening dat een patroon is aangeleerd, en dat je daar ook weer vanaf kunt komen. Je kunt doorverwezen worden naar een psycholoog, maar wij hebben daartoe ook een methode.

4. Een onbalans tussen werk en privé

Er zijn werknemers die helemaal opgaan in hun werk en zelfs meer uren maken dan waarvoor zij worden betaald. Naar onze mening is dat niet verkeerd, als je daaraan als werknemer maar plezier beleeft, energie van krijgt, niet gestrest raakt en niet tekort schiet in je privé-/thuissituatie.

Maar er zijn ook werknemers die zich met een oneigenlijke reden teveel op hun werk richten en meer doen dan wordt verlangd. Dit omdat zij eigenlijk onzeker zijn over hoe hun leidinggevende aankijkt tegen hun eigen kennis, kunde of prestaties. Deze uitgangsvorm kan op termijn tot ziekteverzuim of zelfs een burn-out leiden en is dus niet positief.

Oplossingsrichting: Negeer het niet
Wees eerlijk naar jezelf, word je bewust van het ‘waarom’, communiceer daarover met verwanten en zoek desgewenst hulp.

Er zijn natuurlijk veel meer situaties die kunnen leiden tot ziekteverzuim. Conflicten op het werk, teveel deadlines of te hoge werkdruk, geen klik met de leidinggevende, de arbeidsomstandigheden, de verzuimcultuur, de levensstijl van de werknemer (gezondheid, drankgebruik, scheiding, e.d.) en tot slot eventuele financiële problemen.

Het is belangrijk om signalen die je voelt te erkennen en daar iets mee te doen. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat ziekteverzuim voorkomen kan worden. Voel jij al enkele signalen, of loop je zelfs al tegen verzuim aan? Neem gerust eens contact met ons op. Wij kunnen je helpen te achterhalen waar de schoen wringt en wat voor jou de beste oplossing zou zijn.