Eerst even een update tijdens deze langdurige pandemie

Omgaan met de pandemie

Tja, we hadden allen denk ik niet ingeschat dat de pandemie zo lang zou duren. Wij zijn, net zoals de meeste ondernemers, op zoek gegaan op welke wijze wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Het blijkt toch eenvoudiger te zijn dan waar we eerst vanuit gingen.

We werken nu wat vaker met Zoom en Whatsapp video bellen. Ook voeren we (als de cliënt er geen bezwaar tegen heeft) de consulten ‘face to face’ maar houden dan wel rekening met de voorgeschreven afstand tot elkaar, frisse lucht en we desinfecteren onze handen. De coachlocaties waarvan we gebruik maken zijn veelal gewoon open.

Verwikkelingen rondom het nieuwe leiderschap van ons bureau

Begin oktober 2020 werden we benaderd door een enthousiaste vrouw met veel ervaring in werving & selectie, recruitment, acquisitie en coaching. We vonden haar een welkome aanvulling van ons team. Per 28 oktober 2020 werd de overeenkomst getekend. Zij zou in eerste instantie het contact met de opdrachtgevers, die we de laatste jaren hebben bediend, oppakken, met hen kennismaken en de door haar voorgestelde nieuwe elan overbrengen. Helaas blijkt nu medio maart dat zij om haar moverende redenen de (werk)focus toch liever op andersoortig werk wil gaan richten.

Wellicht heeft u kennis genomen van de website, die zij al grotendeels had vernieuwd en opgefrist? Tot ons verdriet is deze inmiddels weer verwijderd. De ‘oude’ website is in zijn volle glorie weer teruggezet. We denken na, of we de website toch zelf maar een opfrisbeurt laten geven ☺.

We gaan nu weer gewoon door, op de wijze die u van ons gewend bent.

Onderwijs anno 2021

Ontwikkelingen lijken vandaag de dag sneller te gaan dan ooit. Dat geldt voor vrijwel alle beroepen in alle branches. Zo ook in het onderwijs. Wij kwamen een mooi artikel tegen over 5 trends en uitdagingen in het onderwijs en willen deze punten graag, met toestemming, met jullie delen.

Vijf trends en uitdagingen voor het onderwijs

1. Hybride onderwijs: online en offline tegelijk

Hybride onderwijs wordt hoogst waarschijnlijk de toekomst voor het onderwijs. Eigenlijk mag de status “trend” er inmiddels wel af, want het is al realiteit. Scholen zitten midden in een versnelde transformatie van fulltime lesgeven op afstand, naar een combinatie van fysiek en digitaal lesgeven. De rol van ICT is hierbij cruciaal! Sommige scholen werken al met Teams, Google Classroom en andere applicaties. De vraag leeft hoe het fysieke lesgeven het beste gecombineerd kan worden met lesgeven op afstand. De digitale leerlingvolgsystemen en de systemen die de logistieke processen ondersteunen (zoals roostering en formatie) zijn van groot belang.
Een andere vraag is hoe je dit zo kunt inrichten dat het ondersteunend is aan het onderwijs als één geheel proces?

2. Persoonsgericht lesgeven

Persoonsgericht lesgeven gaat niet uit van een vaste methode of opleidingsprogramma, maar wordt afgestemd op de mogelijkheden, wensen en voorkeuren van een leerling of student. Persoonsgericht lesgeven stelt de leerling of student centraal en in staat een groot deel van de eigen leerroute te bepalen. Dit is altijd in samenspraak met de leraar of docent, die daarbij een coachende rol inneemt. De vraag is hoe u persoonlijk onderwijs bij lesgeven op afstand waarborgt en hoe u dit gaat organiseren.

3. Samenwerken in de Cloud

Data en bestanden altijd toegankelijk, veilig opgeslagen en met één druk op de knop beschikbaar voor de gebruiker. Dat het (samen)werken vanuit de Cloud als platform de toekomst wordt voor scholen lijkt duidelijk. Veel scholen kijken echter alleen naar de infrastructuur en het inrichten van het platform. Maar het is juist belangrijk om na te denken over de volgende stap: hoe kunt u het onderwijs verbeteren door te werken vanuit de Cloud?

4. Veranderende onderwijsgeldstromen

Een vraagstuk voor de toekomst is hoe de financiering van onderwijs eruit gaat zien. Krijgt iedereen leerrechten of een individueel potje? Wat is de invloed van de flexibilisering van onderwijs op de financiering? Als leerlingen en studenten niet langer na een vast basistraject een diploma halen, maar deze met modules aan elkaar rijgen tot ze het gewenste pakket bereikt hebben? Als zij verschillende onderwijsinstellingen of opleidingen in- en uitlopen om dát te leren waar ze op dat moment behoefte aan en interesse voor hebben?

5. Meerjarenplanning

Ten slotte het lange termijnplan. Dit schooljaar was het noodgedwongen behelpen, creatief te zijn en al het mogelijke uit de kast te halen om zoveel mogelijk leerlingen en studenten te bereiken. Ondertussen moeten we aan de slag met een plan voor volgend schooljaar. Het coronavirus en de bijhorende veiligheidsvoorschriften zullen immers niet zomaar verdwijnen. Het doel van zo’n een plan is heel helder: kwalitatief onderwijs voor alle leerlingen garanderen.

Deze informatie hebben wij met toestemming verkregen via Advitrae te Eindhoven/Arnhem – software oplossingen voor de invulling en uitwerking van formatie, planning- en roostering.