Als het lesgeven niet meer lukt…

Als het lesgeven niet meer lukt…

De glans is er al jaren af, getuige het drastisch tekort aan leraren. Maar u bent niet zomaar docent geworden. Een docent wil iets betekenen. Een bijdrage leveren aan de jeugd, aan de toekomst. Omdat u geniet van lesgeven, van het contact met (jonge) mensen. Het is...

Lees meer
Blijft u docent tot uw pensioen?

Blijft u docent tot uw pensioen?

U wilt iets anders, maar wat? U bent al geruime tijd docent/leerkracht. U twijfelt echter steeds meer, of u dit beroep wel tot uw pensioenleeftijd wilt uitoefenen of vol kan houden. U beseft dat uw beroep zekerheid en een goed inkomen biedt, maar als docent/leerkracht...

Lees meer
Thuis na een vaststellings-overeenkomst?

Thuis na een vaststellings-overeenkomst?

Uw arbeidsovereenkomst liep af en werd niet verlengd, doordat de toestroom van leerlingen tegen viel. Of u zag het docentschap niet meer zitten. U kwam niet goed meer toe aan lesgeven, omdat de aandacht steeds meer uit moest gaan naar orde houden. Uw breekpunten waren...

Lees meer
U trok het niet meer

U trok het niet meer

Wanneer u vanwege spanningen op het werk in het ziekteverzuim belandt, dient zich na enige weken een onwerkelijk en onzeker gevoel aan. Het geeft enerzijds even rust om thuis te zijn, anderzijds voelt u zich wellicht schuldig. Aardige collegae moeten immers uw werk...

Lees meer