Stoppen met 2e spoor re-integratietraject? Niet zonder risico!

Als een werknemer verzuimt, wordt conform de Wet Poortwachter een 1e spoor re-integratietraject [...]