Voor jou als werkgever is het belangrijk dat het goed gaat met je personeel. Zeker in deze tijd van personeelsschaarste. Gaat het goed op het werk maar ook daarbuiten in de privésfeer? Zoals u weet is een medewerker productiever, meer gefocust, meer bevlogen en in balans wanneer dat zo is. Het is daarom belangrijk tijdig signalen op te pikken als het niet goed gaat.

In dit artikel informeren we je (wellicht ten overvloede) over de signalen dat er iets niet goed zit bij je medewerker en proberen we handvatten te bieden hoe jij daar als werkgever mee om kunt gaan. Tijdigheid van ingrijpen is dan een win-winsituatie voor beiden.

De eerste signalen

Welke signalen iemand ‘uitzendt’ kan per persoon én per situatie erg verschillen. Ook de problematiek die aan de situatie ten grondslag ligt heeft invloed op het soort signalen. Iemand die ongelukkig is in zijn/haar werk uit doorgaans andere signalen dan iemand die bijvoorbeeld in de schulden zit. Er zijn een aantal belangrijke zaken waar je op kunt letten:

Hij/zij maakt veel fouten

Nu is het natuurlijk niet zo dat iedereen die eens een foutje maakt, daarmee een signaal uitzendt. Fouten maken is menselijk en iedereen kan een slechte dag hebben waarbij alles fout lijkt te gaan. Maar het is wel een signaal als iemand, die normaliter erg punctueel is en nagenoeg foutloos werkt, in korte periode steeds meer fouten gaat en blijft maken. Het kan te maken hebben met desinteresse (is deze medewerker dan nog wel op de goede plaats wat betreft werkzaamheden of werkomgeving?) of doordat deze medewerker ergens mee zit of afgeleid wordt door zaken buiten het werk om.

Vaker ziekmelden

Iemand meldt zich in het algemeen niet zomaar ziek. Natuurlijk kan een medewerker van de een op de andere dag iets blijken te mankeren, of gedurende een langere periode bepaalde klachten ontwikkelen. Maar veelvuldig kort verzuim kan een voorbode zijn van langdurig verzuim. Vooral als het gaat om regelmatig kort verzuim, waarbij er geen duidelijke verklaring is voor de ziekmelding.

Zichzelf afsluiten van de rest

Dit is een belangrijk signaal. Zowel bij problemen op de werkvloer als problemen in de privésfeer. Als er sprake is van een ruzie met een collega, intimidatie of overschrijdend gedrag, dan kan het zijn dat de eerste reactie van iemand is om zich terug te trekken uit een team. Maar ook bij privéproblemen kan het veiliger voelen om afstand te nemen van collega’s en zo wellicht moeilijke vragen te vermijden. Het kan heel subtiel zijn, vooral bij iemand die toch al rustig is van zichzelf. Goed om daar op te letten.

Negatieve verandering in persoonlijkheid

Zorgen en stress kunnen zo op iemand drukken, dat het in zijn/haar gedrag jegens anderen tot uiting komt. Het is dus een duidelijk signaal als een altijd geduldige en aardige medewerker of collega ineens nergens meer geduld voor lijkt te hebben en uit het niets ineens kribbig reageert. En ook hier geldt, iemand kan altijd een slechte dag hebben. Of als er een sterfgeval is of scheiding, dan snapt iedereen dat het even niet zo lekker met iemand gaat. Maar als het gedrag steeds erger lijkt te worden en daarbij wordt ontkent dat er iets aan de hand is, dan kan dat duiden op problemen waar men liever niet over spreekt.

Verzoek om lening, voorschot of extra uren

Dit zijn uiteraard sterke signalen dat men financieel niet lekker zit. Het kan zijn dat het een eenmalige horde is en iemand daarom één keer een relatief klein bedrag leent van een collega of van jou als werkgever. Maar als het regelmatig gebeurt of om grote bedragen gaat, kan het om schulden, gokverslaving of iets anders gaan. Ook wanneer iemand graag plotseling extra uren wil werken en daar echt op aandringt, kan dat duiden op een signaal.

Wat kun jij als werkgever doen?

Wees alert

Ben jij als werkgever zelf ‘part of the team’ en veel aanwezig op de werkvloer? Dan kun jij zelf de signalen oppikken die aangeven dat het met iemand niet zo goed gaat. Als dat niet zo is, dan kun je ervoor zorgen dat een direct leidinggevende de signalen leert herkennen. Maar ook collega’s kunnen natuurlijk aan de bel trekken als zij vermoeden dat er iets speelt bij iemand. Bewustzijn van signalen die kunnen duiden op problemen is natuurlijk de eerste stap.

Stimuleer een goede onderlinge relatie

Om iemand de vrijheid te geven zich uit te laten over problemen, hetzij op de werkvloer hetzij in de privésfeer, is een open bedrijfscultuur erg belangrijk. Natuurlijk zou het ideaal zijn als medewerkers zich veilig genoeg voelen om direct met jou als werkgever een gesprek aan te gaan. Maar vaak staat het water hem of haar dan al aan de lippen. Beter is het om signalen zo vroeg mogelijk op te pakken. En daarvoor zijn goede onderlinge relaties in het team zelf ook erg belangrijk. Je brengt veel tijd door met directe collega’s en die hebben vaak veel eerder door dat er iets speelt bij een ander. Investeer daar dan ook in en stimuleer goede onderlinge relaties en onderling vertrouwen door alle lagen van je organisatie heen.

Ken je grenzen als werkgever en wees discreet

Graag doe je alles om je medewerkers (fysiek en mentaal) gezond te houden, maar daar zijn ook grenzen aan. Als werkgever mag je namelijk niet zomaar alles aan je medewerker vragen. Er zijn zaken waarover je medewerker jou niets hoeft te vertellen. Als er sterke signalen zijn dat het niet goed met iemand gaat, dan kun je ook altijd, zonder werkelijk naar het verhaal of details te vragen, aanbieden dat diegene eens gaat praten met een bedrijfsarts of -psycholoog. Samen kunnen zij dan in een veilige en vertrouwelijke omgeving naar oplossingen zoeken, die jij als werkgever kunt faciliteren.

Besef dat het vaak erg moeilijk is om toe te geven dat het niet goed gaat. Mensen zijn vaak geneigd te denken dat ze maar beter vrolijk en gezellig kunnen zijn. Niemand wil als ‘zeur’ of ‘zeikerd’ gezien worden. Er hoeft daarnaast niet altijd een kant-en-klaar probleem te spelen. Het kan ook een gevoel zijn dat iemand bekruipt en door de weken/maanden heen steeds meer groeit. Ook kan iemand zich enorm schamen, om allerlei redenen, en er daarom niet over praten. De kans dat een medewerker direct naar jou toe komt voor hulp in het voorstadium van de problemen is erg klein. En dat terwijl preventie zoveel beter is, voor jou als werkgever en voor de betreffende medewerker. Dit kan namelijk gaan leiden tot (langdurig) verzuim en daar wordt niemand blij van.

Wij hebben bij veel cliënten gepolst wat de reden is van uitval of van de wens om aan de hand van ons beroepskeuzeonderzoek te bezien of ander werk beter aansluit. De vraag is dan: is het werk te moeilijk, of wordt er misschien juist uitdaging gemist? Of spelen er andere (privé) zaken waardoor iemand niet sterk meer in zijn of haar schoenen staat? Bestaat er een risico op het ontwikkelen van een burn-out of, erger, is het al zover? Een goede analyse in een warme en veilige omgeving kan al veel duidelijk maken. Neem daarom eens contact met ons op om informatie te vragen over onze loopbaancheck. Wij kunnen jou en/of je medewerker absoluut helderheid verschaffen!