De werkdruk in het onderwijs blijft een hot-item. Vorig jaar al schreven wij over het lerarentekort. Maar nog steeds is er geen kant-en-klare oplossing, getuige de stakingen die ook voor volgend schooljaar alweer aangekondigd zijn. Toch hebben belangenorganisaties en de regering niet stil gezeten. Begin februari is namelijk het Werkdrukakkoord gesloten, wat werken in deze sector (weer) meer aantrekkelijk moet maken.

Wat is het doel van het Werkdrukakkoord?

Het Werkdrukakkoord komt voort uit afspraken die gemaakt zijn tussen vakbonden, PO-Raad en het kabinet. Maandenlang hebben diverse partijen overleg gevoerd om te bepalen hoe de werkdruk in het primair onderwijs teruggedrongen kan worden. En dat is dus ook het voornaamste doel van het akkoord: de werkdruk verlagen om werken in deze sector zo weer aantrekkelijker te maken. En een belangrijk gevolg daarvan is het terugdringen van het lerarentekort.

Wat houdt het akkoord eigenlijk in?

Zoals gezegd hebben de ondertekenaars (De PO-Raad, De Algemene Onderwijsbond -AOb-, De Algemene Vereniging Schoolleiders -AVS-, CNV Onderwijs -CNVO-, Federatie van Onderwijsvakorganisaties -FvOv-, FNV en PO in Actie -verenigd in het PO-front- en het kabinet) intensief overleg gevoerd, waaruit dit akkoord is ontstaan. De sector heeft dus zelf uitgezocht wat echt gaat werken. Een win-winsituatie voor zowel leraren als leerlingen.

Specifiek betekent het Werkdrukakkoord, dat met ingang van het komend schooljaar 237 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld om de werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 zal dit bedrag oplopen tot 430 miljoen euro.

Het is echter niet zo dat voor alle scholen dezelfde maatregelen werken. Daarom gaan schoolleiding en -teams zelf bepalen wat bij hun school het meest effectief zal zijn. Dit kan variëren van een betere ICT-omgeving, tot de inzet van extra personeel. De school zelf geeft aan wat daar nodig is.

Infographic werkdrukakkoord Rijksoverheid

Niet zomaar met geld smijten

Het is natuurlijk van groot belang dat het extra geld dat beschikbaar komt niet zomaar over de balk gesmeten wordt. En dat onderschrijven alle ondertekenaars van het akkoord. Scholen moeten daarom transparantie bieden over waar het geld heen gaat. En leraren kunnen via een medezeggenschapsraad in de gaten houden of het naar hun mening goed besteed wordt.

Ook is geld natuurlijk niet de oplossing voor alles. Op korte termijn zal deze extra impuls vruchten afwerpen wat betreft de werkdruk, maar ook over de langere termijn dient al goed te worden nagedacht.  Het terugdringen van het lerarentekort, passend onderwijs en krimp zijn belangrijke items om de sector op langere termijn weer aantrekkelijk te maken. En daarom zijn vervolggesprekken gelukkig al in volle gang.

Bron: Rijksoverheid

Gesteund door jarenlange ervaring in onder andere het onderwijs, helpen wij zowel schoolleiding als onderwijspersoneel graag de uitdagingen van vandaag de dag het hoofd te bieden. Neem gerust eens contact met ons op om te zien hoe wij ook u verder kunnen helpen.