In ons vorige artikel hebben we dit onderwerp aangehaald, waar op het moment veel over te doen is. En dat werd ook tijd. Het lijkt soms wel alsof het vertroetelen van leerlingen belangrijker is geworden dan het welzijn van en respect voor leerkrachten. En dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn. Er is juist zo’n behoefte aan gemotiveerde leerkrachten vandaag de dag.

Mogelijke redenen om het belang van leerlingen voor te laten gaan

De keuzes op welke manier het management van onderwijsinstellingen in geval van een calamiteit ingrijpt zou volgens ons te maken kunnen hebben met het volgende:

Concurrentie

Scholen moeten tegenwoordig onderling concurreren. Om een zo groot mogelijke toestroom van leerlingen te bereiken, moet alles zo interessant en plezierig mogelijk worden gepresenteerd. Daarom worden er bijvoorbeeld sportclubjes opgericht, reisjes naar het buitenland georganiseerd, vinden er internationale uitwisselprogramma’s plaats en ga zo maar door.
Een situatie waarbij een leerling uit de klas of van school wordt gestuurd is dan uit den boze. Dat kan immers leiden tot negatief gekonkel in de dorpskern of regio van de school en de toestroom schaden.

Eenzijdig inzicht

Ouders gaan ervan uit dat hun kind netjes is opgevoed. Dat het geen asociaal gedrag vertoont. Als een leerling klaagt dat het door een leerkracht incorrect is behandeld slaan soms direct de stoppen door en wordt, zonder dat er wordt gepolst wat er precies is gebeurd, direct bij het management een klacht ingediend.

Leerling is aan het puberen

Het is alom bekend dat kinderen in de leeftijd tussen de 14 en de 20 jaar volop in ontwikkeling zijn, zowel op lichamelijk als geestelijk gebied (zie de NOOT onderaan dit artikel). Dan is het niet zo vreemd dat zij zich willen uiten, grenzen willen opzoeken, of ongepast gedrag willen vertonen om stoer te doen tegenover andere leerlingen.
Leerkrachten zijn er bij hun opleiding op getraind dit gedrag te corrigeren, maar…. de klassen zijn erg groot, er zitten meer dan voorheen rugzak leerlingen in een klas. Die hebben specifiekere gedragskenmerken welke extra aandacht behoeven.
Wij merken in onze praktijk dat veel leerkrachten enorm worstelen met het verkrijgen van orde en respect en daardoor opgebrand raken. Wij kennen ook leerkrachten die zelf het vermogen hebben (ontwikkeld) om bij de leerlingen respect en orde af te dwingen.

Gebrek aan beleid

Binnen onderwijsinstellingen lijkt er soms geen beleid, protocol of procedure te bestaan, die aangeeft hoe moet worden gehandeld bij een calamiteit. Is er sprake van ‘hoor en wederhoor?’ Waarom gebeurt dit dan niet en lijkt een leerkracht bij voorbaat al verdacht?
We leven in een tijd waarin een leerkracht zich wel 100 keer bedenkt voordat hij/zij een leerling fysiek aanpakt. Zelfs al betreft het een simpele of soms corrigerende aanraking.
Volgens ons schiet dit fenomeen zijn doel compleet voorbij.

Bezuiniging

Sinds enige tijd zijn speciale klassen waarin voorheen ‘rugzak leerlingen’ zaten (kinderen met achterstand, gedragsproblemen, met ADHD of een mate van Autisme) vanuit bezuinigingsoogpunt weer ondergebracht in reguliere klassen. Dat leerkracht daarom meer orde handhavingsproblemen ervaren beschreven we al.

NOOT
Adolescentie en puberteit
Er wordt vaak gedacht dat de woorden ‘adolescentie’ en de ‘puberteit’ hetzelfde betekenen. Maar dat is niet zo. De puberteit is een onderdeel van de adolescentie. De adolescentie duurt van 10 tot ongeveer 22 jaar.
Wat is de puberteit?
De puberteit is in feite het begin van de adolescentie: tussen 10 en 15 jaar. De puberteit slaat met name op de lichamelijke volwassenwording, de lichamelijke ontwikkeling die leidt tot vruchtbaarheid. Gemiddeld kan een jongen van 16 kinderen verwekken en een meisje van 15 kinderen krijgen. Is je kind geslachtsrijp? Dan is de puberteit afgelopen. Toch is je kind daarmee nog niet volwassen. Juist op geestelijk gebied moet hij nog een aantal belangrijke ontwikkelingen doormaken, die voornamelijk in zijn hersenen plaatsvinden.
Wat is de adolescentie?
De adolescentie is de levensperiode tussen 10 en 22 jaar. In feite beslaat het de hele periode van de volwassenwording. Het gaat hierbij dus om alle facetten van volwassenwording: sociaal, emotioneel, lichamelijk, cognitief, maatschappelijk. Adolescentie is bovenal een cultureel en maatschappelijk fenomeen. De leeftijdsgrenzen van de adolescentie kunnen daarom per cultuur verschillen.
Puber en adolescent
Is je kind in de puberteit? Dan is hij een puber. Na zijn puberteit wordt hij een adolescent. Als je je kind als ‘puber’ beschrijft, dan bedoel je daarmee ook dat hij lastig kan zijn of dwarsligt. Het woord ‘adolescent’ heeft die (negatieve) bijbetekenis niet. Dan bedoel je een jongere, die op weg is om volwassen te worden.

Bron: http://www.anababa.nl/ontwikkeling/puber/adolescentie

In onze volgende blog, dat binnenkort verschijnt, zullen we ingaan op mogelijke oplossingen. Houd daarvoor onze website, Facebook, Twitter of LinkedIn goed in de gaten.

Wij kennen de verhalen, wij zien het regelmatig gebeuren. Heb jij het moeilijk als leerkracht, of sta je misschien zelfs op het punt om het op te geven? Onze ervaringen kunnen je helpen. Neem gerust eens contact op.